EDUKATIVNA PLATFORMA O GENOMSKOM PROFILISANJU TUMORA NAMENJENA ISKLJUČIVO LEKARIMA I DRUGIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

USLOVI KORIŠĆENjA WEB PORTALA

ODREDBE I USLOVI

Služeći se WEB stranicama ovog internet sajta pristajete na ove uslove korišćenja. Ukoliko imate rezerve prema ovim uslovima, ili se ne slažete sa ovakvim uslovima korišćenja molimo Vas da ne koristite naše WEB stranice.

Vlasnik WEB portala zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja delimično, ili u celosti, u bilo koje vreme uz prethodno obaveštenje o tome, ili bez njega. Svako Vaše korišćenje naše WEB stranice nakon objavljivanja izmenjenih uslova, znači i Vaše prihvatanje tih izmena. Vlasnik portala je uložio i nastaviće da ulaže znatne napore da na svom WEB sajtu obezbedi tačne i ažurne podatke i linkove. Uprkos tome, vlasnik ne daje nikakve garancije, izričite ili prećutne, niti je odgovoran za tačnost, kompletnost, pouzdanost, ili dostupnost informacija, ili sadržaja prikazanih na WEB stranicama. Sadržaji na ovim WEB stranicama dati su „takvi kakvi jesu“, bez ikakvih garancija bilo izričitih, ili podrazumevajućih, što uključuje, između ostalog, podrazumevajuću garanciju zadovoljavajućeg kvaliteta i prikladnosti za odgovarajuću namenu.Vlasnik ovog WEB portala može menjati sadržaj portala u bilo koje vreme, bez prethodne najave, ali ne preuzima unapred nikakvu obavezu u pogledu ažuriranja sadržaja.

AUTORSKA PRAVA, ZAŠTIĆENI ZNAKOVI PROIZVODA I DRUGA OGRANIČENjA

Kompletni sadržaji na ovim WEB stranicama, izuzev linkova, a uključujući fotografije, grafike, imena i znakove proizvoda, logotipe, ilustracije, audio i video zapise, zaštićeni su autorskim pravom prema srpskim, ili međunarodnim propisima. Sadržaj ovih WEB stranica možete koristiti samo u Vaše lične nekomercijalne svrhe. Neovlašćena izmena sadržaja, ili njegovo korišćenje u bilo koje druge svrhe, predstavlja povredu zakona koji se tiču zaštite autorskih prava, prava industrijske svojine i drugih vlasničkih prava. Sadržaj ovog WEB sajta i svih njegovih stranica ne sme se kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, slati, prenositi, ili distribuirati na bilo koji način, bez izričite saglasnosti vlasnika i nosioca autorskih prava. Pristup lozinkom zaštićenim i / ili za širu javnost zatvorenim područjima na sajtu, kao i njihova upotreba dozvoljen je samo ovlašćenim korisnicima. Neovlašćeni pristup tim oblastima sajta podleže zakonskoj odgovornosti i stoga može biti kažnjiv.

LINKOVI PREMA DRUGIM WEB STRANICAMA

Linkovi prema stranicama trećih lica postoje isključivo radi Vašeg potpunijeg informisanja. Vlasnik ovog internet sajta nema nadzor nad sadržajem ovih stranica, te se izričito odriče svake odgovornosti, u pogledu tačnosti, verodostojnosti, potpunosti i dostupnosti informacija i sadržaja na internet stranicama trećih lica. Sadržajem trećih strana koristite se na vlastitu odgovornost. Vlasnik ovog internet sajta ne preuzima nikakvu odgovornost koja bi eventualno mogla nastati pristupom sadržaju trećih strana, njegovim korišćenjem, kao ni za njegovu dostupnost sa ovih WEB stranica.

OGRANIČENjE ODGOVORNOSTI

Korisnik pristupa korišćenju ove WEB stranice, ili bilo koje druge sa njom povezane stranice i njihovog sadržaja na sopstvenu odgovornost i prihvata sve rizike koji mogu nastati iz korišćenja. S tim u vezi, vlasnik ovog internet sajta neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja proistekne iz upotrebe, zloupotrebe, ili nemogućnosti upotrebe ovih WEB stranica, ili stranica povezanih sa ovim WEB portalom. Vlasnik ovog internet sajta ne može da garantuje, niti garantuje siguran, neprkidan i stalan pristup WEB portalu.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Vlasnik ovog internet sajta poštuje privatnost korisnika ovih WEB stranica i koristi Vaše lične podatke u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i dobrom poslovnom praksom. Da bi mogli da pristupite sadržaju ovog WEB portala morate se registrovati. Izvršena registracija podrazumeva Vaš pristanak na korišćenje Vaših ličnih podataka u skladu sa ovim Uslovima korišćenja kao i sa Izjavom o zaštiti podataka. Ukoliko se registrujete bićete zamoljeni da dostavite određene lične podatke, kao što su ime, prezime i email adresa. Ovi podaci su nam potrebni kako bi smo Vam omogućili korišćenje našeg portala i pristup zaštićenom sadržaju.

Vlasnik ovog WEB sajta, kao rukovalac Vaših ličnih podataka, se obavezuje da će lične podatke obradjivati samo u smislu Vaše upotrebe portala, potencijalne provere Vašeg prava da koristite sajt, kao i za potrebe analiza korišćenja našeg WEB sajta. Rukovalac neće otkrivati, niti objavljivati Vaše lične podatke trećim licima i obezbedjuje administrativne kao i dostupne elektronske i tehničke bezbednosne sisteme da zaštiti Vaše lične podatke. Za potrebe obrade Vaših ličnih podataka rukovalac stavlja Vaše lične podatke na raspolaganje obradjivacu, firmi Consit kao vlasniku tehniče platforme. Obradjivač koristi Vaše lične podatke isključivo u elektronskom obliku, u predvidjene namene i u skladu sa navedenim ograničenjima što je regulisano Ugovorom izmedju rukovaoca i obradjivaca. Kao registrovani korisnik Web portala imate pravo na kompletan uvid u način i sadržaj prikupljenih ličnih podataka o Vama kao i pravo na brisanje svih vaših ličnih podataka. Ovo pravo ostvarujete zahtevom administratorima portala preko kontakt formulara na sajtu. Ova pravila ne primenjuju se na druge WEB stranice na koje upućuju linkovi sa ove WEB stranice.

Detaljnije o zaštiti privatnosti i upotrebi ličnih podataka možete pronaći u dokumenu Izjava o zaštiti podataka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj VEB sajt namenjen je korisnicima u Srbiji, pa se na ove uslove korišćenja primenjuju važeći Zakoni i propisi Republike Srbije. U slučaju spora koji proiziđe u vezi sa primenom ovih uslova pristajete na isključivu nadležnost suda u Srbiji.