Edukativna platforma o genomskom profilisanju tumora

NAMENJENA ISKLJUČIVO LEKARIMA I DRUGIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Genomsko profilisanje tumora

Dobrodošli na edukativnu platformu posvećenu genomskom profilisanju

Platforma je namenjena lekarima i drugim zdravstvenim radnicima zainteresovanim da saznaju više o vrednostima genomskog profilisanja tumora u različitim terapijskim oblastima u onkologiji i značaju primene koncepta personalizovane medicine u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Platforma sadrži edukativni program posvećen genomskom profilisanju tumora koji nudi najnovija naučna i stručna saznanja iz ove oblasti. Program se sastoji od sedam modula posvećenih najznačajnijim temama genomskog profilisanja:

 • genomsko profilisanje iz uzorka tumorskog tkiva
 • sve aktuelnije profilisanje iz uzorka tečne biopsije
 • karakteristike i specifičnosti različitih metoda
 • uloga Molekularnog konzilijuma (Molecular Tumor Board)
 • specifičnosti i vrednost genomskog profilisanja u različitim terapijskim oblastima

Program je strukturno usklađen sa najboljom praksom i specifičnim standardima u oblasti visokog obrazovanja. Svaki modul ima jasno definisane ciljeve i očekivane ishode i kompetencije koje učesnici stiču savladavanjem programa. Program se sastoji od 90 časova predavanja, samostalnog rada i interaktivnih sesija, raspoređenih tokom šest meseci.

Program organizuje bord eksperata iz oblasti genomskog profilisanja, pod pokroviteljstvom kompanije Roche. U potpunosti se izvodi online na edukativnoj platformi o genomskom profilisanju tumora na adresi www.genomsko-profilisanje.edu.rs. Program izvode eksperti sa iskustvom u različitim oblastima (onkolozi, pulmoonkolozi, hematolozi, patolozi, molekularni biolozi).

Program je zasnovan na savremenim metodama i tehnologijama obrazovanja na daljinu i podržan resursima koji obezbeđuju kvalitetno izvođenje. Svaki modul prate multimedijalni sadržaji i lista referentne literature, i svaki se završava meetup forumom svih učesnika i predavača i proverom stečenog znanja.
Učesnicima će početkom svakog narednog meseca biti dostupan novi modul i test koji ga prati.

Po uspešnom okončanju programa polaznici stiču sertifikat o stečenim kompetencijama iz genomskog profilisanja. Svi testovi se polažu online.

Broj polaznika nije ograničen i nema preduslova za upis na program.

Program se izvodi na srpskom jeziku.

M-RS-00000333

Pristup sadržaju na online edukativnoj platformi Genomsko profilisanje tumora dozvoljen je samo lekarima i ostalim zdravstvenim radnicima u Srbiji. Da bi pristupili sadržaju neophodno je da se registrujete.

Prijava

Registracija · Da biste mogli da se prijavite morate prethodno obaviti registraciju naloga

Kontakt · Prijava problema

Iz sadržaja...

Dostupan je novi modul - Modul 7
CGP U STUDIJAMA INICIRANIM OD STRANE ISTRAŽIVAČA (IIS)
Investigator Initiated Study (IIS): Kako započeti svoju studiju?

Investigator Initiated Study (IIS): Kako započeti svoju studiju?

Doc. dr Bojan Zarić
Institut za plućne bolesti Vojvodine

Obaveze glavnog istraživača u kliničkoj studiji

Obaveze glavnog istraživača u kliničkoj studiji

Prof. dr Lazar Popović
Institut za onkologiju Vojvodine

Sistemi za podršku pri donošenju kliničkih odluka (CDSS)

Prof. dr Lazar Popović
Institut za onkologiju Vojvodine

CGP u retkim tumorima

Dr Mila Purić
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

 • Šta sve treba da znate pre započinjanja IIS (studije inicirane od strane istraživača)?
 • Koje su obaveze glavnog istraživača?
 • Šta su i koja je uloga sistema za podršku pri donošenju kliničkih odluka (CDS sustema)?
 • Gde je mesto sveobuhvatnog genomskog profilisanja (CGP) u retkim tumorima?

Meetup

Video materijali sa stručnih sastanaka su na raspolaganju u okviru modula!

Testovi
Provera znanja

Svaki modul podrazumeva završni test, proveru usvojenog znanja...

Registracija Prijava
Sponzor platforme

Roche

Bord eksperata

 • Doc. dr Duško Dunđerović Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • NS dr sci. Radmila Janković Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
 • Doc. dr Daliborka Bursać Institut za plućne bolesti Vojvodine
 • Dr sci. med. Zoran Andrić KBC Bežanijska Kosa
 • Ass. dr Milica Kontić Jovanović Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije
 • Dr Jelena Spasić Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
 • Dr sci. med. Sanja Ćirović Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • Dr sci. med. Marijana Milović Kovačević Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
 • Dr sci. med. Nenad Mijalković Klinika za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Srbije
 • Doc. dr Darko Antić Klinika za hematologiju Kliničkog centra Srbije